TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu

Egalitate de şanse

 

Legislatia Romaniei in domeniul egalitatii de sanse

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă unul din principiile fundamentale ale Uniunii Europene, promovat încă de la constituirea acesteia. Acest principiu este reglementat în legislaţia adoptată la nivelul UE şi integrat de Statele Membre în cadrul normativ naţional.[...]

mai mult

Legislatia europeana in domeniul egalitatii de sanse

PLATĂ EGALĂ PENTRU MUNCĂ DE VALOARE EGALĂ Directiva Consiliului 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la aplicarea principiului plăţii egale pentru bărbaţi şi femei http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:FR:HTML   TRATAMENT EGAL LA LOCUL DE MUNCĂ Directiva Consiliului[...]

mai mult

Institutii responsabile

În România există mai multe instituţii care se ocupă de problema egalităţii de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi, după cum urmează: LA NIVEL GUVERNAMENTAL Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi ( CONES)[...]

mai mult

Egalitate de sanse

Din punct de vedere juridic, legislaţia  românească defineşte conceptul de „egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi” ca fiind  „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi feminin şi tratamentul egal al acestora”.[...]

mai mult

Egalitate de sanse a elevilor participanti la TRAVAIL

„Dacă omul nu a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul. De aceea legiuitorul trebuie sa facă din educaţia copiilor prima şi cea mai serioasă din preocupările sale.” Platon[...]

mai mult