TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu

Parteneri

detalii

Partenerii vor identifica noi acţiuni comune ce vor contribui la implementarea urmatoarelor strategii:
– Strategia Naţională pentru Ocupare în perspectiva anului 2020, ce prevede îmbunătăţirea aptitudinilor forţei de muncă şi corelarea cu cerinţele pieţei;
– Strategia Naţionala de reducere a sărăciei, ce prevede o incluziune activă pe piaţa muncii a persoanelor marginalizate;
– Strategia Naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, ce încurajează formarea profesională continuă în contextul Strategiei Europa 2020, a Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale – Educaţie şi formare 2020.

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
ISJ Dolj deţine o vastă experiență în domeniul implementării de proiecte, printre realizările sale înscriindu-se:

  • proiectul POSDRU/90/2.1/S/62119 “CONSEL–Consilierea elevilor. Pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă”;
  • proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762 „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din Sud – Vest Oltenia”;
  • proiectul POSDRU/87/1.3/S/61602 „Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!”;
  • proiectul POSDRU/8/2.2/S/4/ID3024 „Educatie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar”;
  • proiectul POSDRU/19/1.3/G/7263 “EUROCOMP – Centru de pregătire complementară a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activităţii didactice la noile cerinţe europene ale educaţiei”;
  • proiectul POSDRU/91/2.2/S/61179 „Centre de Orientare şi Resurse pentru Educatie Incluzivă – Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar”.

2. Asociaţia EduFor Craiova
Asociaţia EduFor Craiova este o organizaţie nonguvernamentala înfiinţată în decembrie 2012 care are ca scop promovarea şi susţinerea educaţiei, formării şi învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa europeană a muncii.

Organizaţia este partener în proiectul „Education and Career Guidance – Let’s help students to choose a right career” nr. de ref 13-PR-04-DJ-RO,TR finanţat de Comisia Europeana prin programul LLP–Programul Comenius, proiect ce se va implementa în august 2013-iulie 2015 în Dolj şi Mersin–Tucia.

Asociaţia este beneficiar al proiectului „Pune pret pe sanatate!”, finanţat de Comisia Europeana prin programul Tineret în Acţiune, proiect ce are ca scop informarea, educarea şi mobilizarea tinerilor pentru a adopta un stil de viaţă sănătos şi se va derula în august 2013-mai 2014. Buget aprobat:5080 euro.

Membrii echipei EduFor au reprezentat organizaţia în 5 proiecte Tineret în Acţiune, participând la cursuri de formare în ţară şi în străinătate: “Hey, i have no job!” -România, “Empower it socially!” – România, “Take some action” – Cipru, “Power of non formal education”– Cipru, “Sporting young citizens – creating inclusive sport activities for the active involvement of our youth” – Portugalia.

De asemenea, s-au implicat în proiecte de mobilitate Grundtvig: Acţiunea Asistenţi Grundtvig: Associacao Check – În Cooperacao e Desenvolvimento -Portugalia, cursul de formare Using E-Learning În The Classroom – Cehia.

Asociaţia este promotor Europass în România, organizând în colaborare cu instituţii de învăţământ din judetul Dolj activităţi de promovare şi consiliere a adulţilor şi tinerilor pentru utilizarea instrumentelor portofoliului Europass, promovarea Cadrului european de referinţă al competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii, Cadrului european comun de referinţă pentru limbi: Atelierul Europass pentru profesori, Workshop Europass pentru elevi.

Personalul asociaţiei deţine o vastă experienţă, competenţe specifice managementului de proiect şi know-how necesar activităţilor asumate prin proiect, atingerii obiectivelor şi rezultatelor propuse, acumulate prin participarea în echipele de management sau de implementare ale următoarelor proiecte POSDRU destinate mediului educaţional: preşedintele asociaţiei a fost implicat în calitate de coordonator zonal în proiectul POSDRU/87/1.3/S/61602 „Cariera de succes în învăţamântul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!” având ca atribuţii: coordonarea activităţilor implementate în S-V Oltenia, formarea formatorilor din cadrul proiectului pentru ocupaţia „Formator de formatori”, a fost Consilier orientare privind cariera în cadrul proiectului POSDRU/90/1.2/S/62119 „CONSEL – Consilierea elevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă” având ca atribuţii: consilierea elevilor din cls XII, XIII, coordonator monitorizare, evaluare şi raportare în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes în învăţamântul preuniversitar” având ca responsabilităţi: monitorizarea şi corelarea activităţilor pentru atingerea obiectivelor asumate, întocmirea rapoartelor tehnico-financiare, monitorizarea platformei digitale, formator în cadrul POSDRU/1.1/S/6 „Tinerii impotriva violentei”.
Experienţa acumulată de personalul asociaţiei va asigura o implementare corespunzătoare a prezentului proiect şi o gestionare eficientă a bugetului asumat astfel încât să se atingă obiectivele şi rezultatele propuse.

3. UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares
AUDAX este organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată în anul 2005, fiind centrul de antreprenoriat al Institutului Universitar Lisabona – ISCTE-IUL, având forma juridică de organizaţie non-profit.

În contextul economico-financiar actual fragil, Audax îşi propune să implementeze metodologii inovatoare și flexibile care răspund problemelor sociale europene.
Principalele activităţi ale centrului de antreprenoriat se concentrează în următoarele

 • conceperea cursurilor de specialitate în domeniul antreprenoriatului, start – up şi managementul afacerilor de familie;
 • dezvoltarea şi sprijinirea proiectelor de cercetare în domeniul antreprenoriatului şi al managementului afacerilor de familie;
 • Promovarea conferinţelor şi publicaţiilor aferente antreprenoriatului şi managementul afacerilor de familie;
 • promovarea mecanismelor de investiţii pentru sprijinirea proiectelor de start – up şi afacerilor aflate în faza de început care au fost iniţiate în cadrul universităţilor;
 • servicii de consultanţă specializată în urmatoarele arii de competenţe: finanţe corporative, marketing, strategie, resurse umane, inovaţie şi tehnologie.

Serviciile oferite de Audax includ:

 1. Audax Start: Formare integrată în antreprenoriat, înfiinţarea de afaceri şi afaceri de familie.
  Audax conferă acces către o gamă de parteneri şi unelte care facilitează în plus procesul antreprenorial faţă de formarea propriu-zisă.
  Dintre serviciile de formare integrată amintim:
  DNA Enterprise – Programul de management al afacerilor de familie,
  DNA Creative – Programul de antreprenoriat cultural şi creative,
  DNA Tourism – Programul de antreprenoriat pentru turism cultural şi geografic.
  Serviciile de formare includ: Şcoala de Antreprenoriat YA care promovează antreprenoriatul în rândul tinerilor şi care este impartit în YA First Step (13 – 18 ani) – tabăra de vară pentru non-rezidenti şi YA Bootcamp (studenţi) – curs intensiv de weekend.
 2. In Audax: Incubator 3600 – incubatorul de afaceri se dezvoltă în jurul antreprenorului, oferind un set integrat de servicii adaptabile la o varietate de afaceri şi faze de dezvoltare.
 3. Audax Connect: Consultanţă pentru pregătirea planurilor de afaceri pentru start – up, afaceri în curs de dezvoltare şi gestionarea fondurilor familiale, precum şi consultanţă în strategii, management general, marketing şi finanţe. De asemenea oferă acces la surse de finanţare şi investiţii şi atrage parteneri de afaceri.
  De la lansare, Audax a susţinut 200 de proiecte, a creat 60 de companii şi a investit 10 milioane de euro, iar în 2011 a format 500 de antreprenori.