TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu

Utile

Asociatia Mereu pentru Europa
www.mpe.ro

Fondul Social European in Romania – Investeste in oameni
www.fonduri-ue.ro/posdru

Ministerul Fondurilor Europene
www.fonduri-ue.ro

Centrul de informare Europe Direct Craiova
europedirect.mpe.ro

Comisia Europeana
ec.europa.eu

Comisia Europeana – Directoratul General pentru Politica Regionala
ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Comisia Europeana – Directoratul General pentru Afaceri economice si financiare
ec.europa.eu/comm/economy_finance

Consiliul Uniunii Europene
www.consilium.europa.eu

Parlamentul European
www.europarl.europa.eu

Curtea de Justitie a Uniunii Europene
curia.europa.eu

Curtea de Conturi Europeana
eca.europa.eu

Comitetul Economic si Social European
www.eesc.europa.eu

Comitetul Regiunilor
cor.europa.eu

Banca Centrala Europeana
www.ecb.int

Banca Europeana de Investitii
www.eib.org/

Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
ue.mae.ro

Ministerul Finantelor Publice
www.mfinante.ro

Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia
www.oirsvfse.ro

Guvernul Romaniei
www.guv.ro

Pagini oficiale ale Uniunii Europene:
Pagina principalăhttp://europa.eu/

Activităţi –  http://europa.eu/index_ro.htm

Programele Naţionale de Reformăhttp://europa.eu/index_ro.htm
Comisia Europeanăhttp://ec.europa.eu/index_ro.htm
Comisia Europeană, Direcţii generale şi servicii http://ec.europa.eu/about/ds_ro.htm

Direcţia Generală pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm

Direcţia Generală pentru Politică Regională http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm
Direcţia Generală pentru Educaţie şi Culturăhttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Reprezentanţa Comisiei Europene în Româniahttp://infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=50&lid=1&changeLangEv=1&changeLangEv=1

 

Servicii:
O scurtă privire asupra Europei: Informaţii pentru cetăţenihttp://europa.eu/about-eu/index_en.htm
Pagina de internet a tinerilorhttp://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro

Europa ta (Cetăţeni)http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/index.html

Europa ta (Afaceri)http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/index.html

Editura Uniunii Europene (Biroul de publicaţii oficiale al Uniunii Europene)http://publications.europa.eu/index_en.html
Achiziţii publicehttp://europa.eu/publicprocurement/index_en.htm
PreLex – Monitorizarea procesului de luare a deciziilor între instituţiihttp://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html;ELX_SESSIONID=nGMnJnSG6zt7n52X8GqJ2Gj3Q2shXMvBH6T4ZXRLVkQQSDydqRfp!672356356?locale=ro
Eur-lex – Acces la legislaţia Uniunii Europenehttp://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Scadplus – Sintezele legislaţiei europenehttp://europa.eu/scadplus/scad_en.htm

Cordis – Serviciul de informare al Comunităţii de cercetare şi dezvoltareCordis – Serviciul de informare al Comunităţii de cercetare şi dezvoltare

Eurostathttp://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_en.htm

 

 

Politici:
-Site-ul oficial al Fondului Social European: – http://ec.europa.eu/esf/

Ocupare, afaceri sociale şi egalitate de şansehttp://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
Educaţie şi formarehttp://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Oportunităţi de învăţarehttp://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
Politica regionalăhttp://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

 

Alte instituţii ale Uniunii Europene:  
Consiliul Uniunii Europenehttp://www.consilium.europa.eu

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europenehttp://curia.europa.eu

Comitetul Economic şi Social Europeanhttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Curtea Europeană de Conturihttp://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Comitetul Regiunilorhttp://www.cor.europa.eu/en/index.htm

Avocatul Poporuluiwww.euro-ombudsman.eu

Banca Centrală Europeanăhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html

 

Pagini oficiale ale unor instituţii din România: 
Guvernul Românieiwww.guv.ro
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şansehttp://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretuluihttp://www.edu.ro/index.php/base/frontpage

Ministerul Economiei şi Finanţelorhttp://www.mfinante.ro/acasa.html?method=inceput&pagina=acasa

Ministerul Transporturilorhttp://www.mt.ro/web14/

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabilehttp://www.mmediu.ro/

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelorhttp://www.mie.ro/

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative http://www.mai.gov.ro/

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice http://www.anrmap.ro/

 

Pagini oficiale ale Autorităţilor de Management responsabile cu implementarea instrumentelor structurale:
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) – http://www.evaluare-structurale.ro/contact
-Ministerul Fondurilor Europene – http://www.fonduri-ue.ro/
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrativehttp://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/index.php?id=8
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Ministerul Economiei şi Finanţelorhttp://www.mfinante.ro/acasa.html?method=inceput&pagina=acasa

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelorhttp://www.inforegio.ro/ro/
-Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Ministerul Economiei şi Finanţelor – http://amposcce.minind.ro/
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport. Ministerul Transporturilorhttp://www.mt.ro/web14/

 

Pagini oficiale ale Organismelor Intermediare pentru POS DRU
Organismul Intermediar Regional Nord-Esthttp://www.fsenordest.ro/

Organismul Intermediar Regional Sud-Esthttp://www.fsesudest.ro/

Organismul Intermediar Regional Sud-Munteniahttp://www.fsesudmuntenia.ro/

Organismul Intermediar Regional Sud-Vesthttp://www.oirsvfse.ro/

Organismul Intermediar Regional Nord-Vesthttp://www.runv.ro/

Organismul Intermediar  Regional Vesthttp://www.oirposdru-vest.ro/

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfovhttp://www.oiposdrubi.ro/

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretuluihttp://www.posdru.edu.ro/index.php/articles/c834

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic http://www.tvet.ro/

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncăhttp://www.fse.anofm.ro/