TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu

Obiective

afla mai multe detalii despre obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului TRAVAIL constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul secundar din județul Dolj pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii, prin consiliere și orientare profesională, prin activități suport pentru consiliere și prin organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate cu agenți economici din România și din Portugalia.

Obiective specifice

1. Conştientizarea elevilor privind beneficiile aduse de implementarea proiectului TRAVAIL şi facilitarea accesului la informaţii privind modul de înscriere în program şi de rămânere în acesta.

2. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare în carieră oferite celor 400 elevi din grupul ţintă. Aceste sesiuni de informare sunt menite sa conducă la cea mai corectă decizie pentru o alegere a carierei în acord cu aptitudinile şi interesele lor vocaţionale;

3. Creşterea gradului de informare in rândul elevilor din grupul ţintă în ceea ce priveşte domeniile de activitate în care doresc să dezvolte o carieră. În acest sens, vor fi organizate activităţi suport pentru consilierea şi orientarea profesională: vizite de studiu, excursii tematice, întâlniri cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai instituţiilor publice şi ai universităţilor. In plus, 40 de elevi au oportunitatea de a căpăta noi deprinderi socio-profesionale si de a-şi dezvolta propriile abilităţi în doua tabere de dezvoltare personală şi profesională;

4. Organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate dezvoltate cu agenţi economici din România şi din Portugalia, la care vor participa 100 elevi in vederea facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă. Aceste stagii sunt menite crească însemnătatea cunoștințelor dobândite la locul de muncă.