TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013



Menu

Despre noi

află mai multe despre asociaţie

Informații generale

 • Organizație nonguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 2005;
 • Membri fondatori: masteranzi și profesori de la programul de masterat Managementul Proiectelor Europene, Universitatea din Craiova;
 • Membri activi, voluntari: 20 persoane;
 • Deținem o bogată experiență, atât în implementarea de proiecte europene, cât și în derularea de activități privind dezvoltarea de resurse umane și incluziunea socială a unor categorii de persoane defavorizate (populația roma, tineri post-instituționalizați, persoane din mediul rural etc.);
 • Experiență în dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu organizații locale, regionale și transnaționale.

Asociația Mereu pentru Europa este membră a:

 • Rețelei de informare Europe Direct;
 • Rețelei Multiplicatorilor Regio;
 • Pactului teritorial Sud-Vest Oltenia pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială;
 • Rețelei Multiplicatorilor de Informație Europeană;
 • International Volunteer Service Network VOLiNTEER org

Asociația Mereu pentru Europa a obținut în anul 2007 certificarea SR EN ISO 9001:2001, care atestă competențele membrilor asociației de a implementa proiecte în concordanță cu standardele de calitate în vigoare.

Obiective

 • Stimularea parteneriatelor și retelelor la nivel local, regional, național și european;
 • Promovarea drepturilor omului, a egalității de șanse și a nediscriminării;
 • Dezvoltarea resurselor umane și a regiunii prin FPC;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune;
 • Creșterea calității în învățământ;
 • Protecția mediului înconjurător și a bio-diversității;
 • Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor;
 • Facilitarea accesului cetăţenilor, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, la informaţii privind toate domeniile în care Uniunea Europeană îşi desfăşoară activităţile;
 • Acordarea de asistență IMM-urilor și altor organizații și instituții în întocmirea și implementarea proiectelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

 

Domenii de expertiza

 • Management de proiect: membrii asociației sunt absolvenți de programe de master sau cursuri postuniversitare, cadre didactice și formatori cu experiență în domeniu;
 • Management antreprenorial: bazându-se pe expertiza membrilor, asociația este în curs de acreditare ca furnizor de formare autorizat CNFPA pentru Competențe antreprenoriale;
 • Îndrumare și consiliere: începând cu anul din 2010, oferim servicii acreditate AJOFM de consiliere psihopedagogică și vocațională, cât şi de orientare a carierei, realizate individual sau colectiv, care vizează:
  • asistarea persoanelor în stabilirea rutei profesionale;
  • compatibilizarea individului cu profilul de carieră;
  • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de managementul carierei;
  • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme personale şi educaţionale;
  • evaluarea şi testarea psihologică: aplicarea de teste psihologice de evaluare a intereselor (JVIS), aptitudinilor cognitive (BTPAC);
  • dezvoltarea unui comportament de asistare educaţionala in acord cu deontologia profesionala.
 • Networking și parteneriate:
  • Participarea, in cadrul unor largi grupuri parteneriale, la elaborarea unor strategii de dezvoltare a regiunii Sud-Vest Oltenia, a judetului Dolj si a municipiului Craiova;
  • In calitate de membru al unor retele la nivel european, national si regional (Reteaua Europe Direct, Reteaua Multiplicatorilor de informatie europeana, Pactul Teritorial Sud-Vest Oltenia, STP), avem acces la importante resurse informationale, acest lucru creand premisele pentru indeplinirea obiectivelor propuse si a angajamentelor asumate.

 

Experienta in proiecte europene ca beneficiar

 • TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității, Fondul ONG în România, Dezvoltarea comunităților rurale interetnice- în implementare;
 • PROFEM – Promovarea femeilor pe piața muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • ARES – Calificarea și recalificarea angajaților din domeniile servicii de securitate și comerț din regiunile București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • REPAN – Reinserție prin antreprenoriat, FSE POSDRU 2010 – încheiat;
 • ANSI – Antreprenoriat pentru șomeri, FSE POSDRU 2010 – încheiat;
 • Centrul de informare Europe Direct Craiova, Comisia Europeană, DG COMM, 2008 – în implementare;

 

Experienta in proiecte europene ca partener

 • TRANSEL – Stagii de practica si consilie pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din județul Gorj, FSE POSDRU 2014 – în implementare;
 • TECHCOM – Tehnologii computaționale, formare în ECDL și EqualSkills, FSE POSDRU 2011 – încheiat;
 • ACCESS – Măsuri active de ocupare în județul Dolj cu efecte pozitive asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltare locală sustenabilă, FSE POSDRU 2011 – în implementare;
 • DO IT – Formare profesională în domeniul IT, organizare job club, orientare și consiliere pentru șomeri, FSE POSDRU 2010 – încheiat;
 • Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV, FSE POSDRU 2008 – încheiat;
 • Curs de calificare pentru tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a statului în meseria de operator introducere, validare și prelucrare date – TINERI, Phare CES MIS 2006, încheiat;
 • 6 proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Școlară – încheiate;
 • Proiecte educaționale, permanent.