TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu

Apel privind selectia participantilor la taberele de dezvoltare personala si profesioanala

Prelungire trimitere candidaturi: 18.03.2015, ora 22.00

În cadrul proiectului activităților suport pentru consiliere și orientare profesională din cadrul proiectului  TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj, contract nr.: POS DRU/161/2.1/G/136067, vor fi organizate două tabere de dezvoltare personală şi profesională, după cum urmează:

  1. Prima tabără: aprilie 2015 (în vacanţa de primavară) – 20 participanţi;
  2. A două tabără: august 2015 (în vacanţa de vară) – 20 participanţi.

În cadrul taberelor se vor derula activităţi practice care vor viza dezvoltarea personală şi a competenţelor antreprenoriale. Prin intermediul activităţilor propuse, organizatorii activităţilor vor urmări valorificarea şi stimularea a unor competenţe ale elevilor participanţi, precum:

–  comunicare

–  ascultare activă

–  argumentare

–  interacţiune

–  participare activă

–  cooperare

–  relaţionare

–  lucrul în echipă

–  responsabilitate

–  conştientizare

–  încredere

–  empatie

–  identificarea punctele slabe şi punctele forte

–  iniţiativă

–  valorificarea oportunităţilor apărute

–  planificare şi gestionare de proiecte

–  transformarea ideilor în acţiune: creativitate, inovaţie, evaluare şi asumare de riscuri

Taberele vor fi finanţate integral din bugetul proiectului (cazare, masă şi transport) pentru toţi participanţii.

Taberele vor fi organizate în România în locaţii comunicate elevilor selectaţi cu cel puţin 10 zile înainte de începerea acestora.

Elevii participanţi vor fi însoţiţi de cel puţin 2 experţi români din cadrul proiectului.

Activităţile, metodele, instrumentele şi programul de lucru din cadrul taberelor vor fi planificate, organizate, coordonate şi monitorizate de doi experţi ai partenerului transnaţional, UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares (Centrul de Cercetare și Asistență în Antreprenoriat și Afaceri de Familie) din Portugalia. Acestea vor fi comunicate elevilor selectaţi cu cel puţin 5 zile înainte.

Aceştia vor stabili programul de lucru : activităţile, metodele şi instrumentele. Vor menţine permanent legătura cu responsabilul activităţi suport pentru pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţilor propuse.

Evaluarea activităţii elevilor va fi planificată şi desfăşurată de experţii transnaţionali. În cadrul taberelor vor fi desfăşurată o competiţie în care vor fi implicaţii elevii participanţii. Câştigătorii vor fi primi premii în bani, în valoare de 900 lei/tabără.

MOD DE LUCRU

  1.  ÎNSCRIEREA

Apelul privind selecţia participanţilor la taberele de dezvoltare personală şi profesională va fi postat pe site-ul proiectului: www.travail.mpe.ro în data de 10 martie 2015.

Acesta va fi însoţit de:

–       Formularul de candidatură/Application form (Anexa 1).
(Formularul de candidatura se va completa in limba engleza. Pentru a bifa casetele: dublu click pe casete)

–       Criteriile de selecţie (Anexa 2);

Elevii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor transmite formularul de candidatură prin e-mail la adresa: contact@edufor.ro până la data de 15 martie 2015 (inclusiv).

 

  1. PROGRAMAREA LA  INTERVIU

Elevii care au trimis formularul de candidatură în termenul stabilit, vor fi programaţi pentru susţinerea interviului.  Programarea la interviu va fi publicată pe site-ul proiectului www.travail.mpe.ro.

 

  1. SUSŢINEREA INTERVIULUI

Interviul va fi susţinut de fiecare elev înscris la sediul Asociaţiei Mereu pentru Europa din Craiova str. C.D. Fortunescu, nr. 18, în perioada 18-26 martie 2015, în intervalul 15.00-17.00, conform programului publicat.

Elevii candidaţi vor susţine interviul în prezenţa responsabilului activităţi suport şi/sau specialiştii activităţi suport pentru consiliere şi orientare profesională din cadrul proiectului.

Interviul va viza criteriile din Anexa 2.

 

  1. SELECŢIA PARTICIPANŢILOR

Vor fi declaraţi admişi 40 de elevi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în urma susţinerii interviului.

Vor fi selectaţi:

–       20 de elevi pentru participarea la prima tabără

–       20 de elevi pentru participarea la a II-a tabără

–       10 elevi pentru lista de rezervă (aceştia vor participa la una dintre cele două tabere în cazul retragerii elevilor declaraţi admişi)

 

  1. PUBLICAREA REZULTATELOR

Rezultatele vor fi publicate în data de 27 martie 2015 pe site-ul proiectului www.travail.mpe.ro.

 

  1. PREGĂTIREA TABERELOR

Activităţile din cadrul taberelor se vor derula EXCLUSIV ÎN LIMBA ENGLEZĂ, fiind organizate, derulate, monitorizate evaluate de către experţii protughezi.

Specialiştii activităţi suport vor menţine legătura cu elevii selectaţi pentru stabilirea detaliilor organizatorice: prelucrarea şi asumarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a taberelor, întâlniri cu părinţii – exprimarea acordului scris, obţinerea avizului medical etc.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul taberelor, experţii transnaţionali vor transmite prin e-mail elevilor selectaţi informaţii şi materiale utile în pregătirea acestora.