TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj
travail header

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolaterea Resurselor Umane 2007-2013Menu
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

VIITORUL ÎNTRE DORINŢĂ ŞI PUTINŢĂ: majoritatea elevilor de liceu vor profesii bănoase

octombrie 21, 2015


Studiul de cercetare realizat de Asociaţia „Mereu pentru Europa” în cadrul proiectului „TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj” arată că aşteptările elevilor în viitoarea profesie sunt legate de bani şi abia mai apoi de dezvoltare personală şi profesională. Aceste aşteptări sunt specifice vârstei şi dovedesc lipsa de experienţă, însă, prin consiliere şi orientare profesională, aceste carenţe pot fi surmontate cu succes.

Studiul de cercetare mai relevă că elevii şi-au conturat o idee asupra profesiei pe care vor să o urmeze, alegerea acesteia fiind bazată pe aspiraţiile personale coroborate cu rezultatele şcolare. Principalii factori direcţionali în alegerea profesiei sunt părinţii, cadrele didactice şi consilierii proiectului TRAVAIL, care şi-au exprimat dorinţa unei comunicări mai eficiente cu reprezentanţii mediului de afaceri local pentru a echilibra balanţa între cerinţele investitorilor şi bagajul educaţional al absolvenţilor.

Rezultatele cercetării au arătat importanţa activităţii de consiliere şi orientare profesională în şcoală, care ar trebui desfăşurată de către specialistul cu competenţe de asistenţă psihopedagogică – persoană avizată care poate să realizeze inclusiv testarea aptitudinilor, intereselor şi a personalităţii (profilul psihologic) – ce trebuie să conlucreze permanent cu cadrele didactice şi familia elevilor, percepția tinerilor fiind aceea că ar trebui să existe o colaborare între  toți „actorii” implicați în actul educațional.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 400 de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a de la 10 unităţi de învăţământ din municipiul Craiova în perioada 2014 – 2015 prin intermediul chestionarelor aplicate liceenilor. Demersul științific a continuat cu analiza calitativă pe baza interviurilor semistructurate cu directorii instituțiilor de învăţământ, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale și ai mediului de afaceri.

Cercetarearelevă un fenomen al învăţământului românesc şi reprezintă o lucrare corelaţională ce își propune conştientizarea factorilor implicaţi în formarea profesională a elevilor şi sprijinirea acestora în tranziţia de la şcoală la viaţa activă, ţinând cont de importanţa deciziei informate şi corecte în alegerea carierei. Studiul de cercetare a fost realizat în cadrul proiectului „TRAVAIL Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj” implementat de Asociația „Mereu pentru Europa”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Asociația EduFor Craiova și UNIAUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares din Portugalia, fiind  cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.

Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil comunicare-informare în cadrul proiectului TRAVAIL – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, tel: 0351 176 824, 0730 250 630.